רישום

 הרשמה לכל המקצים  - לחץ כאן


מקצים ומגבלות הגיל
מרוץ 10 ק"מ - לגילאי 14 ומעלה, עד גיל 18 מותנה באישור הורה.
מרוץ 5 ק"מ - לגילאי 13 ומעלה, עד גיל 18 מותנה באישור הורה.
מרוץ 2 ק"מ - לכל הגילאים , עד גיל 18 מותנה באישור הורה.
 
עלויות:
מקצה 10 ק"מ - 30 ש"ח ברישום מוקדם.
מקצה 5 ק"מ - 30 ש"ח ברישום מוקדם.
מקצה 2 ק"מ - 20 ש"ח ברישום מוקדם.
 
 לא תהיה מדידת זמנים אלקטרונית בכל המקצים .
 
 הנרשמים לכל המקצים יקבלו מדליה חולצת תחרות ובקבוק מים